Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Eğitim Programımızla silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olabilir, faaliyet alanı geniş ve artış gösteren özel güvenlik sektöründe yerinizi alabilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik personeli olmak isteyen adaylarımızın için bu eğitim programımıza katılmaları ve belirli sınavlardan sonra bu konumda görev yapmaya hak kazanmaları gerekmektedir. Toplamda 100 saat ve 15 gün sürecinde verilen özel güvenlik eğitimi kapsamında; mevzuatta yer alan kişi hakları, suç ve suçun türleri, yetki ve ceza, tedbir ve güvenlik, ilkyardım, yangın ve uyuşturucu gibi detaylı bilgiler sunulmaktadır.
Öğrendiğiniz tüm bilgileri doğrudan kurum içerisinde bulunan uygulama alanlarında gerçekleştirerek deneyimli bir personel olabileceksiniz.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuna göre, Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylarımızda, en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. 26 Haziran 2004 yılında yürürlüğe giren bu kanun, kamu güvenliğini tamamlayıcı özel güvenlik hizmetlerinin sunulmasına ilişkin gerekli maddeleri belirlemektir.
Eğitim programı süresince tüm soru ve sorunlarınıza doğrudan deneyimli eğitmenler aracılığı ile cevap bulabilecek ve kendinizi eğitim süreciniz boyunca geliştirebileceksiniz.

Sınav Puanı Hesaplaması

Özel Şube Müdürlüğü denetiminde yazılı sınavı yapılmaktadır. Başarılı olmak için, 100 soruluk Temel Eğitim Sınavından 60 puan alınması gerekmektedir. Geçer Puanınız = (Temel Eğitim Soruları x 1 Puan)

Eğitim Programımız

5188 sayılı Yasa, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları, yetkiler karşısında kişi hakları, İş Kanunu ve işçi hakları, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanununa göre uygulanacak yaptırımlar
Kontrol, nokta ve devriye hizmetleri; yakalama, arama, el koyma, zor kullanma, tutanak düzenlenmesi, temel uyuşturucu madde bilgileri, olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi, şüpheli şahıs, paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler

İletişim kurma teknikleri, empati, sempati.

İlkyardımın tanımı, amacı, olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği; kanama, şok ve yaralanmalar; yanık, donma ve sıcak çarpmaları; kırık, çıkık ve burkulmalar; koma, zehirlenmeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, hayvan ve böcek ısırmaları

Teorik olarak Toplum psikolojisi, grup dinamiği, çatışma nedenleri ve önleme yöntemleri, kalabalık oluşumu ve özellikleri; Pratik olarak önleme ve müdahale esasları, cop kullanma, göz yaşartıcı gazların özellikleri ve korunma yöntemleri

Korumanın ilkeleri, suikastlar, yaya ve araçla koruma teknikleri, öncü çalışması

İtfaiye teşkilleri, yanma ve yangın, yangın sebepleri, doğalgaz, LPG, akaryakıt yangınları, önleyici tedbirler, söndürücü maddeler, söndürme ilkeleri, söndürme cihazları, yangın dolapları, yangın türleri, tabii felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri

Kapı ve El tipi metal dedektörü, X-RAY cihazı, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörü ve güncel teknolojik sistemler.
Genel ve özel kolluk ilişkisi; genel kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları; Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olduğu durumlar ve yükümlülükleri; özel güvenliğin bölgesine giren genel kolluğun uyması gerekenler ve istisnai durumlar.
Uyuşturucu maddelerin genel olarak tanınması ve sınıflandırılması.

Sık Sorulan Sorular

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.
 • Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet İkametgah Kağıdı
 • 1 Adet Sabıka Kaydı
 • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” sağlık raporu)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin
Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.
Silahsız özel güvenlik sertifikası veveya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.
Daha önce Özel Güvenlik Sertifikası almış veya Silahlı –Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı olan Özel Güvenlikler, kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala Silahlı-Silahsız Yenileme Özel Güvenlik Kursu alaak yenileyebilirler.

Sonuçlar temel ve yenileme sınavından 3 hafta sonra açıklanır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sertifikanız en geç 1 aya kadar hazır olacaktır. Sertifikanızı bizden alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne ya da İl Jandarma Komutanlığın tarafından yapılacak olan ortalama 1 aylık Güvenlik soruşturmanız sürmektedir. Soruşturma sonucunda Özel Güvenlik Kimlik Kartınız belirtmiş olduğunuz ikametgah adresinize posta yoluyla gelecektir.

Hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için Uzmanlarımızla İletişime Geçebilirsiniz.

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

×

Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

× WhatsApp