Sık Sorulan Sorular

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için; en az ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak, silahlı Özel Güvenlik Eğitim için; en az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.
 • Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet İkametgah Kağıdı
 • 1 Adet Sabıka Kaydı
 • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Sağlık Raporu (Silahlı kurs için; tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, silahsız kurs için; devlet hastanesinden alınan “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur” sağlık raporu fotokopisi 2 adet)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
 • 1 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet İkametgah Kağıdı
 • 1 Adet Sabıka Kaydı
 • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
 • 1 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet İkametgah Kağıdı
 • 1 Adet Sabıka Kaydı
 • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
 • 1 Adet Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” yazılı sağlık raporu)
Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Evet, alabilirsiniz. Silahsız 100 soruluk bölümden, başarı ölçüt puanı olan 60 ve üzerinde puan almanız durumunda adınıza silahsız özel güvenlik eğitim sertifikası düzenlenir ve bu sertifikayı kullanarak silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı çıkarabilirsiniz. Bir sonraki sınava, daha önceki sınavda başarısız olduğunuz bölümden tekrar katılarak silahlı sertifika edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.
Silahsız özel güvenlik sertifikası veveya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat temel silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.
Daha önce Özel Güvenlik Sertifikası almış veya Silahlı –Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı olan Özel Güvenlikler, kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala Silahlı-Silahsız Yenileme Özel Güvenlik Kursu alaak yenileyebilirler.
Sonuçlar temel ve yenileme sınavından 3 hafta sonra açıklanır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sertifikanız en geç 1 aya kadar hazır olacaktır. Sertifikanızı bizden alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne ya da İl Jandarma Komutanlığın tarafından yapılacak olan ortalama 1 aylık Güvenlik soruşturmanız sürmektedir. Soruşturma sonucunda Özel Güvenlik Kimlik Kartınız belirtmiş olduğunuz ikametgah adresinize posta yoluyla gelecektir.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 ile 10 gün arasında değişim gösteren bir sürede yenilenmiş özel güvenlik sertifikası kurumumuzca tarafınıza verilecektir.
Silahlı Yenileme veya Silahsız Yenileme sınavlarında kalma yoktur. Amaç kişinin 5 yılda bir değişen bilgilerinin güncellenmesi ve yenilenmesidir. Ancak yenileme eğitiminde derslere devamlılık zorunluk arz etmekte olup derse devam etmemiş kişiler yenileme eğitiminde kalabilmektedirler.
Adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek elde edilen tarih, özel güvenlik sertifikasının geçerlilik tarihidir.

Hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için Uzmanlarımızla İletişime Geçebilirsiniz.

Yardım

×

Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

× WhatsApp