Silahlı Temel Eğitime Başvuru İçin İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
 • Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
 • Sağlık Kurulu Raporu (devlet hastanelerinden)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir.
 • Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.
 • Silahlı Temel Eğitimi başvuru ve kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Silahsız Temel Eğitime Başvuru İçin İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
 • Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) (en az ortaokul mezunu)
 • Sağlık Kurulu Raporu (Devlet hastanesinden alınan “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur” sağlık raporu)
 • Ö.G.G Kimlik Kartı ve/veya Ö.G.G Eğitim Sertifikası Fotokopisi (Şayet kayıp ise, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınmış onaylı sertifika sureti veya sertifika durumuna ilişkin yazı, emniyet onaylı belge çıktısı.)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir.
 • Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.
 • Silahsız Temel Eğitimi başvuru ve kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Silahsızdan Silahlıya Geçiş
Fark Eğitimine Başvuru İçin İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
 • Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
 • Sağlık Kurulu Raporu (Devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur” sağlık raporu)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir.
 • Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.
 • Silahsızdan Silahlıya Geçiş – Fark Eğitimine başvuru ve kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Temel Eğitim Belgeleri

×

Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

× WhatsApp