Arc Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

Ön Kayıt Başvuru Formu

Ön kayıt yaptırmak için lütfen formumuzu doldurup gönderin. Sizinle irtibata geçerek, kayıt işlemlerinize hemen başlayacağız.

  Sık Sorulan Sorular

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için; en az ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak, silahlı Özel Güvenlik Eğitim için; en az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.
  • Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 Adet İkametgah Kağıdı
  • 1 Adet Sabıka Kaydı
  • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • 1 Adet Sağlık Raporu (Silahlı kurs için; tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, silahsız kurs için; devlet hastanesinden alınan “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur” sağlık raporu fotokopisi 2 adet)
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
  • 1 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 Adet İkametgah Kağıdı
  • 1 Adet Sabıka Kaydı
  • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
  • 1 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 Adet İkametgah Kağıdı
  • 1 Adet Sabıka Kaydı
  • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
  • 1 Adet Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” yazılı sağlık raporu)

  Ön Kayıt Başvuru Formu

  ×

  Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

  × WhatsApp