Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi

Eğitim programımızla var olan silahlı sertifikanızı veya kimlik kartınızı 5 yıl süre ile yenileyebilirsiniz.

Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olan kursiyerlerimizin her 5 yılda bir alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının sürelerinin bitmesine en fazla 1 yıl en az 6 ay kala bu eğitimi almaları ve sınava girmeleri gerekir.

Toplamda 60 saatlik silahlı yenileme eğitim programımız 7-8 gün süresinde tamamlanmaktadır.

Verilen eğitimi kapsamında; mevzuatta yer alan kişi hakları, suç ve suçun türleri, yetki ve ceza, tedbir ve güvenlik, ilkyardım, yangın ve uyuşturucu gibi detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Eğitim programı süresince tüm soru ve sorunlarınıza doğrudan deneyimli eğitmenler aracılığı ile cevap bulabilecek ve kendinizi eğitim süreciniz boyunca geliştirebileceksiniz.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Sınavda geçmek yada kalmak yoktur. Yenileme eğitiminin amacı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personellerin bilgilerini güncellemektir.

Bu eğitim programı ile;

  • Daha önce alınan mesleki güvenlik bilgileriniz güncel uygulamalarla yenilenir.
  • Mesleki ders konuları ve silah bilgileri tazelenir.
  • Atış eğitimleri ile teorik bilgiler desteklenir.
  • Kanunlardaki mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanır.

 

Eğitim atışlarımız esnasında İlkyardım uzmanı kurum doktorumuz, atış yapacağımız poligonda tüm atış boyunca hazır beklerken, atış güvenliği ve kişi sağlığı ön planda tutulur. Eğitimlerimiz atışın gerçekleşeceği poligon ortamında uzmanlarımızın kontrolünde gerçekleşir.

Eğitim Programımız

5188 sayılı Yasa, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları, yetkiler karşısında kişi hakları, İş Kanunu ve işçi hakları, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanununa göre uygulanacak yaptırımlar
Kontrol, nokta ve devriye hizmetleri; yakalama, arama, el koyma, zor kullanma, tutanak düzenlenmesi, temel uyuşturucu madde bilgileri, olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi, şüpheli şahıs, paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler

İletişim kurma teknikleri, empati, sempati.

İlkyardımın tanımı, amacı, olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği; kanama, şok ve yaralanmalar; yanık, donma ve sıcak çarpmaları; kırık, çıkık ve burkulmalar; koma, zehirlenmeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, hayvan ve böcek ısırmaları

Teorik olarak Toplum psikolojisi, grup dinamiği, çatışma nedenleri ve önleme yöntemleri, kalabalık oluşumu ve özellikleri; Pratik olarak önleme ve müdahale esasları, cop kullanma, göz yaşartıcı gazların özellikleri ve korunma yöntemleri

Korumanın ilkeleri, suikastlar, yaya ve araçla koruma teknikleri, öncü çalışması

İtfaiye teşkilleri, yanma ve yangın, yangın sebepleri, doğalgaz, LPG, akaryakıt yangınları, önleyici tedbirler, söndürücü maddeler, söndürme ilkeleri, söndürme cihazları, yangın dolapları, yangın türleri, tabii felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri

Kapı ve El tipi metal dedektörü, X-RAY cihazı, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörü ve güncel teknolojik sistemler.
Genel ve özel kolluk ilişkisi; genel kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları; Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olduğu durumlar ve yükümlülükleri; özel güvenliğin bölgesine giren genel kolluğun uyması gerekenler ve istisnai durumlar.
Uyuşturucu maddelerin genel olarak tanınması ve sınıflandırılması.
Silah mekaniği, silah temizliği ve bakımı, etkili atış becerisi kazandırma ve güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar

Sık Sorulan Sorular

Özel güvenlik hizmetlerinde istihdam edilen ve kimlik kartını aldığı tarihten itibaren 5 yıllık süresi dolan özel güvenlik personeli 5188 sayılı yasa gereğince yenileme eğitimi almak zorundadırlar. Silahlı Yenileme Eğitimi yaklaşık olarak 8 gün sürmektedir.
  • 1 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 Adet İkametgah Kağıdı
  • 1 Adet Sabıka Kaydı
  • 1 Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin)
5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak görev alan çalışanlar her 5 yılda bir eğitimlerini ve kimlik kartlarını yenilemek zorundadırlar. Eğer bu süre zarfında özel güvenlik eğitimi ve kimlik kartı yenilemez ise, özel güvenlik sertifikaları iptal olmaz ancak özel güvenlik yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarını yenileyene kadar özel güvenlik olarak çalışamazlar.
Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 ile 10 gün arasında değişim gösteren bir sürede yenilenmiş özel güvenlik sertifikası kurumumuzca tarafınıza verilecektir.
Silahlı Yenileme veya Silahsız Yenileme sınavlarında kalma yoktur. Amaç kişinin 5 yılda bir değişen bilgilerinin güncellenmesi ve yenilenmesidir. Ancak yenileme eğitiminde derslere devamlılık zorunluk arz etmekte olup derse devam etmemiş kişiler yenileme eğitiminde kalabilmektedirler.
Adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek elde edilen tarih, özel güvenlik sertifikasının geçerlilik tarihidir.
Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.
Silahsız özel güvenlik sertifikası veya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.
Daha önce Özel Güvenlik Sertifikası almış veya Silahlı –Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı olan Özel Güvenlikler, kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala Silahlı-Silahsız Yenileme Özel Güvenlik Kursu alaak yenileyebilirler.
Sonuçlar temel ve yenileme sınavından 3 hafta sonra açıklanır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sertifikanız en geç 1 aya kadar hazır olacaktır. Sertifikanızı bizden alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne ya da İl Jandarma Komutanlığın tarafından yapılacak olan ortalama 1 aylık Güvenlik soruşturmanız sürmektedir. Soruşturma sonucunda Özel Güvenlik Kimlik Kartınız belirtmiş olduğunuz ikametgah adresinize posta yoluyla gelecektir.

Hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için Uzmanlarımızla İletişime Geçebilirsiniz.

Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi

×

Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri

× WhatsApp